Người ta cười tôi vì tôi "không giống họ"

Còn tôi cười họ vì họ "quá giống nhau"

  • JoinedMay 2008
  • HometownBac Ninh
  • Current cityHCM
  • CountryVietnam

Testimonials

Have something nice to say about liem vu? Write a testimonial