Vidkun Quisling, private bilder
Disse bildene er av privat karakter og viser Vidkun Quisling avbildet i sivile klær og ofte sammen med foreldre, søsken og andre nære familiemedlemmer. Mange av bildene er fra slektsgården Jonsborg i Fyresdal. Det eldste bildet er fra 1896, og samtidig er dette det eneste kjente portrett av Jon og Anna Quislings familie, sannsynligvis tatt i forbindelse med julehøytiden i Drammen d.å.

These pictures are of a private nature and show Vidkun Quisling depicted in civilian clothes and often with parents, siblings and other close family members. Many of the pictures are from the family farm Jonsborg in Fyresdal. The oldest picture is from 1896, and it is the only known portrait of Jon and Anna Quisling's family, probably taken in connection with the Christmas season this year in Drammen.
56 photos · 6,115 views