Stevner
NS hadde alt fra tidlig 30-tall arrangert sammenkomster og stevner. Vidkun Quisling deltok både på pinse-, St. Hans-, olsok- og sommerstevner og var hovedtaler på mange av dem.

Pinsestevnet i Nasjonalparken i Borre i Vestfold startet opp i 1935 og ble en årlig foreteelse med mange frammøtte.


The Norwegian Fascist party (NS) had from the early 1930s organized gatherings and events. Vidkun Quisling attended both on Pentecost, Midsummer, St. Olaf and summer events and was the keynote speaker at many of them.

The Pentecost event in the National Park of Borre in Vestfold started in 1935 and became an annual event with many participants.
44 photos · 1,790 views