Statsakten
Den 25. september 1940 utnevnte reischskommissar Josef Terboven 13 kommissariske statsråder (fra 25.09.1941 kst. ministre) som skulle bestyre den norske siviladministrasjonen på vegne av okkupasjonsmakten. Planen var at partiet NS og dets fører etter hvert skulle overta. 30.01.1942 nedla de kommmissariske statsrådene sine embeter og anmodet om at Vidkun Quisling tok tittelen ministerpresident og dannet en ny, nasjonal regjering. Anmodningen ble etterkommet av reichskommissar Josef Terboven og markert ved en høytidelighet i Stortinget den følgende dag. Statsakten -overgangen fra kommissærstyre til en ny nasjonal regjering - ble 01.02.1942 feiret med en storslått tysk-norsk sermoni i Riddersalen på Akershus festning.

The 25th of September 1940 reischskommissar Josef Terboven appointed 13 temporary ministers (from 09.25.1941 acting ministers) who were administered the Norwegian civil administration on behalf of the occupying power. The plan was that the NS party and its Fuhrer would eventually take over. 30/01/1942 the temporary ministers closed their offices and requested that Vidkun Quisling took the title of minister president and formed a new national government. The request was granted by Reichskommissar Josef Terboven and marked by a ceremony in Parliament on the following day. Government Act transition from Commissioner Board to a new national government - was 2/1/1942 celebrated with a grand German-Norwegian ceremony in Knight Hall at Akershus Fortress.
60 photos · 2,372 views