Statsbesøk i Berlin
Vidkun Quisling foretok flere tysklandsreiser i perioden 1939-1945, og han hadde i alt 11 møter med Adolf Hitler. Fire av møtene var statsbesøk og ett av dem fant sted i Berlin 12.-15. februar 1942. I tillegg til den nyutnevnte ministerpresidenten bestod følget av ministrene Hagelin, Fuglesang og Stang og dessuten stabsleder i hirden, Thorvald Thronsen.

Vidkun Quisling made ​​several trips to Germany in the period 1939-1945, and he had a total of 11 meetings with Adolf Hitler. Four of the meetings were state visits, and one of them took place in Berlin on 12-15. February 1942. In addition to the newly appointed Minister President, the group consisted of ministers Hagelin, Fuglesang and Stang and also Thorvald Thronsen, chief of staff in the Hird - the party's paramilitary organisation modelled on the Nazi German Sturmabteilungen.
55 photos · 3,464 views