Vidkun Quisling i Trondheim, Skien, Jessheim og Eidanger
Vidkun Quisling var ofte på reise innenlands; som oftest i forbindelse med viktige partisamlinger og markeringer, men han besøkte også NS-skoler, stevner, arbeidstjenesteforlegninger, hirdsamlinger eller ungdomsfylkinger.

Vidkun Quisling often travelled around Norway, usually in conjunction with key party gatherings, but he also visited NS-schools, events, labor service camps, Hird gatherings or Youth Leagues.
40 photos · 2,323 views