Norsk Spisevognselskap A/S
Disse fotoene stammer fra Norsk Spisevognselskap A/S, som lenge stod for serveringen på tog i Norge.

De første spisevognene her i landet ble satt regulær drift langs Bergensbanen så tidlig som i 1909.

De første ti årene var virksomheten drevet privat av Carl Christiansen. Da det statseide Norsk Spisevognselskap A/S ble opprettet i 1919, ble Christensen første administrerende direktør.

Selskapet startet opp med 75 ansatte, vokste raskt, og hadde i 1949 hele 591 personer på sine lønningslister.

På 60- og 70-tallet ble driften av spisesvogner gradvis trappet ned.

I 1975 fusjonerte Norsk Spisevognselskap A/S med Narvesen Kioskkompani A/S, og fikk navnet Narvesen-Spisevognselskapet A/S. Driften ble mer integrert med kioskene på stasjonene.

Se for øvrig artikkel i Aftenposten:

reise.aftenposten.no/reise/Det-var-en-gang-da-en-togreise...

Alle foto: Riksarkivet Pa 1528 – Norsk Spisevognselskap AS, ©Narvesen. Eventuell kommersiell bruk må avklares med Reitan Servicehandel via Riksarkivet.
68 photos · 1,794 views