Kütüphaneler / Libraries
SALT Araştırma bünyesindeki “Mimarlık ve Tasarım” ve “Kent, Toplum ve Ekonomi” koleksiyonlarından derlenen albüm, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye’deki kütüphane yapılarının arşiv görsellerinden oluşur.

Compiled from the SALT Research collections “Architecture and Design” and “City, Society, and Economy,” the album includes historical library photos depicting various library buildings in Turkey from the middle of the 19th century to the late 20th century.
69 photos · 2,933 views