1850’lerden 1990’lara Sokağın Seyri / Local Street Life From the 1850s to the 1990s
Büyük çınar ağaçları altında seyyar berberler, derme çatma yemek tezgâhları, kıraathane önleri, mesirelikler, panayır meydanları, tamir çukurları, bazısı bugüne ulaşmamış işlek sokak ve caddeler… SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarından derlenen albüm, İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin gündelik hayatından kesitler aktaran fotoğraflardan oluşur.

Traveling barbershops under giant plane trees, temporary food stalls, coffeehouse crowds, parks and recreation spaces, fairs and open markets, lively streets and town squares filled with residents, travelers and vendors… This photographic selection from SALT Research collections depicts everyday life in Istanbul and in numerous Anatolian cities.
64 photos · 7,591 views